Image01 Image02 Image03 Image04 Image05

ประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล


You Tube ------>Marine Technology

การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินอ้ายลอบ จันทบุรี ------->Youtu อ่านต่อ...

การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินฤทธิเดช จันทบุรี------>Youtube อ่านต่อ...

ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 14
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ อ่านต่อ...

บรรยากาศนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560---->>> อ่านต่อ...


ภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วม จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจ อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๓ อ่านต่อ...