Image01 Image02 Image03 Image04 Image05

ประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล


You Tube ------>Marine Technology

บรรยากาศนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560---->>> อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน--------->Youtube< อ่านต่อ...

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการ สุดยอ อ่านต่อ...


การศึกษา

นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ อ่านต่อ...


งานรับเข้าศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงว อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท อ่านต่อ...


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางท อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาล อ่านต่อ...

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม ภายใต้โครงการ ENVILABASIA ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ MT team building ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่าง วันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ให อ่านต่อ...


เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ สวัสดิภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซีย จากหน่วยผลิตพันธุ์กุ้งทะเลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิท อ่านต่อ...