Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล


You Tube ------>Marine Technology

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน--------->Youtube< อ่านต่อ...

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการ สุดยอ อ่านต่อ...

รายการ รู้ค่า พลังงาน สาหร่ายน้ำเค็ม พลังงานทางเลือกของคนไทย โดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ อ่านต่อ...


การศึกษา

นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ อ่านต่อ...


ภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ MT team building ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่าง วันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ให อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กั อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการ อบรมนิสิตวิทยากร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศา อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กับนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ...


เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ สวัสดิภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซีย จากหน่วยผลิตพันธุ์กุ้งทะเลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิท อ่านต่อ...


โครงการ/อบรม/กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีทางทะเลจัดประกวดออกแบบโลโก้งานประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
- นิสิต และศิษย์เก่า คณะ อ่านต่อ...