Image01 Image02 Image03 Image04 Image05

ประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล


You Tube ------>Marine Technology

VDO present บรรยากาศนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University เมื่อวันที่ 17-31 ตุลาคม 2560---->>>>You Tube Marine Technology...
โคร อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน--------->Youtube< อ่านต่อ...

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการ สุดยอ อ่านต่อ...


การศึกษา

คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท อ่านต่อ...

นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ อ่านต่อ...


ภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ MT team building ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่าง วันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ให อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กั อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการ อบรมนิสิตวิทยากร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศา อ่านต่อ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กับนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ...


เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ สวัสดิภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซีย จากหน่วยผลิตพันธุ์กุ้งทะเลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิท อ่านต่อ...


โครงการ/อบรม/กิจกรรม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอเชิญ ครู นักเรียน และผู้สนใจในวิท อ่านต่อ...